Zastępstwa w dniu 2015-05-25 - 2015-06-01
Anna Berlińska / 2015-05-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 SŚ - Uczniowie przychodzą później    
3 1 w - Uczniowie przychodzą później    
4 1 SŚ - godz.wych, 26 Zyta Jaśniak zastępstwo doraźne
5 1 HK - Fizyka, 26 Anna Piechalak zastępstwo doraźne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P0 Beata Nowacka  
4 HO Karolina Brzozowska  
5 BO-2 Katarzyna Naglik  
       
Marzena Buchowska / 2015-05-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 k - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wycieczka
2 3 k - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wycieczka
3 1 HK(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 1 HK(2) - Uczniowie przychodzą później    
5 3 k - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wycieczka
       
Tomasz Dąbrowski / 2015-05-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 w(2) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 20.04.15
4 2 TE(1) - informatyka, OO Joanna Federowicz-Woźniak za 7 lekcję 26.05.15
5 2 FE(2) - informatyka, OO Robert Wojciechowski za 9 lekcję 26.05.15
6 2 TBM(1) - informatyka, OO Anna Piechalak za 9 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 BO-1 Stanisław Jaśkiewicz  
5 P0 Marcin Janecki  
       
Natalia Frąszczak / 2015-05-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TGG(2) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 19.05.15
       
Katarzyna Hejnar-Glumińska / 2015-05-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 w(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 SŚ(2) - j.angielski, 12 Stanisław Jaśkiewicz za 8 lekcję 29.05.15
4 2 TE(2) - M2.J5, 12 Beata Witiuk za 7 lekcję 26.05.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 BO-3 Tomasz Frąszczak  
       
Krzysztof Klóskowski / 2015-05-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ms - tech. wytw., 5 Stanisław Jaśkiewicz zastępstwo doraźne
2 1 ms - pkm., 5 Dorota Rembalska za 8 lekcję
3 1 ms - pkm., 15 Dorota Rembalska za 8 lekcję 27.05.15
4 1 ms - tech. wytw., 24 Andrzej Wrzesiński za 7 lekcję 27.05.15
5 1 ms - tech.napraw, 28 Włodzimierz Dabergut zastępstwo doraźne
6 1 ms - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 ms - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Dorota Łączyńska / 2015-05-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 LO(1) - j.angielski, 4a Izabela Konieczna za 1 lekcję 28.05.15
6 2 TBM(2) - Zastępstwo   matematyka za 9 lekcję
7 2 FE - j.angielski, 4a Andrzej Wrzesiński za 8 lekcję 27.05.15
8 2 TBM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 K1 Dorota Rembalska  
8 BO-1 Anna Piechalak  
       
Katarzyna Marciniak-Helińska / 2015-05-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 LO(1) - wos (zak.roz, 24 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
3 2 LO - hist. i społ, 24 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 BO-1 Beata Pawlak  
3 H2 Beata Witiuk  
       
Edyta Pokorska / 2015-05-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 LO(2) - j.niemiecki, 15 Małgorzata Flieger-Pawlicka zastępstwo doraźne
5 3 MŚ(1) - JOZniem., 15 Beata Nowacka zastępswo doraźne
6 1 w - godz.wych, 15 Beata Pawlak za 5 lekcję 27.05.15
7 3 TB - j.niemiecki, 15 Małgorzata Flieger-Pawlicka zastępstwo doraźne
8 2 TBM(1) - j.niemiecki, 15 Małgorzata Flieger-Pawlicka zastępstwo doraźne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 BO-1 Joanna Federowicz-Woźniak  
5 K2 Irmina Jaźwińska  
8 H2 Maria Zalesińska  
       
Maciej Sowa / 2015-05-25 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 k(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wycieczka
4 3 k - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wycieczka
9 3 TEM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 3 TEM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 T Michał Kuś  
       
Anna Berlińska / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 ms - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 f - Fizyka, 26 Agnieszka Ławniczak za 9 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
8 K2 Barbara Kaźmierczak-Misiorna  
       
Jan Brzeziński / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TEM(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 TEM(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 TEM(2) - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 K2 Tomasz Beba  
       
Karolina Brzozowska / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TE - historia, 18 Marek Saleniuk za 30.04.15
       
Joanna Federowicz-Woźniak / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 TE(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 25.05.15
       
Grażyna Jankowska / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 k - matematyka, 5 Anna Ruszkiewicz złączenie grup
5 3 CW - matematyka, 5 Tomasz Dąbrowski gr.2 za 4 lekcję 27.05.15; gr.1- p. A. Ruszkiewicz
6 2 FE - matematyka, 5 Robert Wojciechowski gr.2 za 9 lekcję 2.06.15; gr.1 za 8 lekcję (p. T. Dąbrowski)
7 2 FE - matematyka, 5 Robert Wojciechowski gr.2 za 8 lekcję 2.06.15
       
Krzysztof Klóskowski / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TGG(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 TGG(1) - p.bud. sieci, 24 Łukasz Włodarczak zastępstwo doraźne
3 2 TGG(1) - sieci gaz., 24 Łukasz Włodarczak za 8 lekcję
4 2 TGG(1) - sieci gaz., 24 Tomasz Frąszczak za 2 lekcję 28.05.15
5 2 TGG(1) - p.bud. sieci, 24 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
       
Maciej Kweiser / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TBM - Uczniowie przychodzą później    
2 3 h - religia, 02 Katarzyna Naglik za 0 lekcję
3 2 FE - religia, 26 Beata Witiuk za 2 lekcję
4 2 TE - religia, 26 Karolina Brzozowska za 1 lekcję
5 1 w - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 ms - religia, 26 Agnieszka Ławniczak za 8 lekcję
7 3 MŚ - religia, 24 Włodzimierz Dabergut gr.2 za 9 lekcję; gr.1-za 9 lekcję (p. T. Frąszczak)
8 3 TGa - religia, 24 Łukasz Włodarczak za 9 lekcję
9 2 TGG - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 P0 Katarzyna Kasperczak-Knop  
2 T Michał Kuś  
7 T Tomasz Dąbrowski  
       
Agnieszka Ławniczak / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
10 1 SŚ - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 19.05.15
       
Dorota Łączyńska / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 FE - Uczniowie przychodzą później    
3 2 LO(1) - j.ang.(zak.r, 4a Izabela Konieczna za 2 lekcję 28.05.15
4 2 LO(1) - j.angielski, 4a Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 BO-2 Tomasz Soszyński  
       
Dawid Olejniczak / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 LO - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 k - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 1 SŚ - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 15.05.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 H1 Łukasz Włodarczak  
8 BO-3 Maciej Tkaczyk  
       
Anna Piechalak / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 MŚ - matematyka, 28 Lilianna Kociałkowska za 1 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 K2 Irmina Jaźwińska  
       
Edyta Pokorska / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 LO(2) - j.niemiecki, 15 Beata Nowacka zastępstwo doraźne
2 1 w(2) - j.niemiecki, 15 Beata Nowacka zastępstwo doraźne
3 2 TE(2) - j.niemiecki, 15 Beata Nowacka zastępstwo doraźne
4 1 TBM(1) - j.niemiecki, 15 Beata Nowacka zastępstwo doraźne
5 1 TGG(2) - j.niemiecki, 15 Lidia Wyrzykiewicz za 1 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 K0 Natalia Frąszczak  
4 BO-1 Katarzyna Hejnar-Glumińska  
       
Beata Witiuk / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 25.05.15
       
Robert Wojciechowski / 2015-05-26 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 FE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 25.05.15
       
Anna Berlińska / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 CE - Fizyka, 26 Anna Piechalak zastępstwo doraźne
3 3 TEM(3) - fiz.(zakr.ro, 26 Anna Piechalak zastępstwo doraźne
5 1 TGG - Fizyka, 26 Joanna Federowicz-Woźniak za 7 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 K2 Tomasz Beba  
       
Tomasz Dąbrowski / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 CW(2) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 26.05.15
       
Joanna Federowicz-Woźniak / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 h - przedsięb., 03 Violetta Kawka za 8 lekcję
       
Małgorzata Flieger-Pawlicka / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 TBM - godz.wych, 19 Walentyna Zep za 7 lekcję
4 1 LO(1) - j.niemiecki, 19 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
5 3 TEM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 K1 Zofia Alicja Łukaszewska  
3 K1 Barbara Klóskowska  
       
Sławomir Górny / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TGG(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 TGG(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 TGG(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 2 TGG(1) - Uczniowie przychodzą później    
5 2 TGG(1) - Uczniowie przychodzą później    
       
Katarzyna Hejnar-Glumińska / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 TE(2) - Uczniowie przychodzą później    
       
Violetta Kawka / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 h - pr.obsługi, 2 Paweł Turek za 9 lekcję
       
Krzysztof Klóskowski / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 MS(1) - pr.sam., w1-G Stanisław Jaśkiewicz zastępstwo doraźne
7 2 MS(1) - konstr.sam., w1-G Stanisław Jaśkiewicz zastępstwo doraźne
8 2 MS(1) - pr.sam., w1-G Stanisław Jaśkiewicz zastępstwo doraźne
9 2 MS(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 2 MS(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Dorota Łączyńska / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 MŚW(1) - j.angielski, 4a Romana Woroch za 1 lekcję
5 2 CK(1) - j.angielski, 4a Marzena Buchowska za 1 lekcję 29.05.15
6 3 TEM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 LO(1) - j.ang.(zak.r, 4a Izabela Konieczna za 1 lekcję 3.06.15
8 2 LO(1) - j.ang.(zak.r, 4a Izabela Konieczna za 2 lekcję 3.06.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 BO-3 Stanisław Jaśkiewicz  
6 K0 Violetta Kawka  
7 BO-2 Józef Jankowski  
8 K0 Walentyna Zep  
       
Beata Pawlak / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 w - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 25.05.15
       
Edyta Pokorska / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 w(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 TE(2) - j.niemiecki, 15 Beata Witiuk za 1 lekcję
4 3 CW(1) - JOZniem., 15 Marzena Buchowska za 1 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 BO-3 Maciej Sowa  
3 BO-1 Tomasz Soszyński  
4 K2 Marcin Janecki  
       
Dorota Rembalska / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 ms - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 25.05.15
9 2 MŚW - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja przeniesiona na czwartek
       
Anna Skiba / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 TGa - mat (zak.roz, 3 Łukasz Włodarczak za 19.05.15
       
Łukasz Włodarczak / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TBM(1) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 27.04.15
       
Dorota Wojciechowska / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 LO(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 LO(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 CK(1) - WF, Jadwiga Cugier zajęcia w czytelni
4 2 CK(1) - WF, Jadwiga Cugier zajęcia w czytelni
6 2 FE(1) - WF, 02 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
7 1 LO(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 CW(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 3 CW(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Andrzej Wrzesiński / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 ms - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 25.05.15
8 2 FE - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 25.05.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
8 T Robert Wojciechowski  
       
Maria Zalesińska / 2015-05-27 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 LO - Uczniowie przychodzą później    
3 1 LO - j.polski, 20 Karolina Brzozowska za 1 lekcję
5 3 TGa - j.polski, 20 Anna Skiba za 7 lekcję
6 3 TGe - j.polski, 20 Justyna Ozga za 9 lekcję
7 3 TGe - j.polski, 20 Justyna Ozga za 8 lekcję
8 3 TGa - j.polski, 20 Łukasz Włodarczak za 19.05.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 H2 Małgorzata Jaśniak  
7 H2 Anna Piechalak  
       
Anna Berlińska / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 TBM(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 2 TBM(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
8 K2 Katarzyna Hejnar-Glumińska  
       
Jan Brzeziński / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 TEM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 3 HMs(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
8 BO-3 Danuta Kasztelan  
       
Karol Dudkowski / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 MS(1) - WF, 05 Tomasz Beba za 7 lekcję
6 1 CE(1) - WF, 05 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
7 1 CE(1) - WF, 05 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
8 1 f - WF, 04 Jadwiga Cugier czekający na etykę-zajęcia w czytelni, pozostali-do domu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 BS Paweł Turek  
5 BO-2 Teodor Kubacki  
6 BS Marek Saleniuk  
7 BS Michał Kuś  
8 BS Maciej Tkaczyk  
       
Małgorzata Flieger-Pawlicka / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 LO(1) - j.niemiecki, 19 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
6 1 TBM(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wycieczka
7 2 TBM(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 H2 Zofia Alicja Łukaszewska  
7 P0 Anna Piechalak  
       
Tomasz Frąszczak / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TGG - e_dla_bezp, 14 Tomasz Dąbrowski gr.2 za 2 lekcję
2 2 TGG(1) - Zastępstwo   cała klasa za 1 lekcję (p. T. Frąszczak)
       
Sławomir Górny / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 HK(2) - wyp. i bhp, 11 Marzena Buchowska za 2 lekcję
4 2 MŚW - godz.wych, 20 Dorota Rembalska za 9 lekcję 27.05.15
5 1 TBM(2) - informatyka, 11 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 H1 Małgorzata Jaśniak  
4 T Krzysztof Wopiński  
       
Grażyna Jankowska / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 h - matematyka, 5 Tomasz Beba za 10 lekcję
7 2 h - matematyka, 5 Tomasz Beba za 10 lekcję 11.06.15
       
Stanisław Jaśkiewicz / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 TBM(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wycieczka
4 1 TBM(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wycieczka
5 3 TEM(3) - tech. mech., 4 Maciej Sowa za 9 lekcję 1.06.15
6 3 TEM(3) - tech. mech., 4 Maciej Sowa za 10 lekcję 1.06.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 BO-1 Marzena Buchowska  
3 BO-3 Zyta Jaśniak  
4 K0 Beata Nowacka  
       
Danuta Kasztelan / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 CE - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja przeniesiona na pt.
       
Krzysztof Klóskowski / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 HMs(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 HMs(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 HMs(2) - Uczniowie przychodzą później    
       
Izabela Konieczna / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 LO(1) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 25.05.15
2 2 LO(1) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 26.05.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 BO-3 Natalia Frąszczak  
       
Teodor Kubacki / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TBM(1) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 21.05.15
       
Agnieszka Ławniczak / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 CE - Uczniowie przychodzą później    
2 2 LO(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 LO(2) - biol (zak.ro, 28 Natalia Frąszczak za 1 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 K2 Andrzej Wrzesiński  
       
Dorota Łączyńska / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 LO(1) - Zastępstwo   geografia (p. I. Konieczna)
4 2 CK(1) - j.angielski, 4a Marzena Buchowska za 1 lekcję 11.06.15
6 3 HMs(2) - j.angielski, 4a Paweł Turek za 2 lekcję 29.06.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 BO-2 Robert Wojciechowski  
4 BO-3 Lidia Wyrzykiewicz  
       
Beata Pawlak / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 LO - matematyka, 25 Michał Kuś za 9 lekcję
       
Maria Zalesińska / 2015-05-28 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 LO - j.polski, 20 Beata Pawlak za 8 lekcję
6 2 w - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 w - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 h - j.polski, 20 Katarzyna Hejnar-Glumińska za 9 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 H2 Irmina Jaźwińska  
       
Anna Berlińska / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 TBM - Fizyka, 26 Anna Piechalak zastępstwo doraźne
6 1 LO - Fizyka, 26 Anna Piechalak zastępstwo doraźne
7 1 TE - Fizyka, 26 Anna Piechalak zastępstwo doraźne
8 2 TBM(3) - fiz.(zakr.ro, 26 Anna Piechalak zastępstwo doraźne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 BO-2 Katarzyna Naglik  
5 K1 Katarzyna Marciniak-Helińska  
6 K2 Barbara Kaźmierczak-Misiorna  
7 K2 Zyta Jaśniak  
       
Marzena Buchowska / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 CK(1) - Uczniowie przychodzą później    
       
Sławomir Górny / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TGG(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 CK(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 CK(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 2 CK(2) - wyp.tech.gas, 11 Marzena Buchowska za 7 lekcję
5 1 HK(2) - wyp. i bhp, 13 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
6 2 MŚW(2) - informatyka, 11 Włodzimierz Dabergut za 8 lekcję
7 2 TBM(3) - pod. tech., 11 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 BO-3 Lilianna Kociałkowska  
4 T Andrzej Wrzesiński  
5 T Józef Jankowski  
       
Stanisław Jaśkiewicz / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 SŚ(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 25.05.15
       
Małgorzata Jaśniak / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TGG - j.angielski, 12 Paweł Jańczak gr.1; gr.2-odwołane
       
Krzysztof Klóskowski / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TBM(3) - prac.sam., 4 Stanisław Jaśkiewicz zastępstwo doraźne
2 2 TBM(3) - prac.sam., 4 Stanisław Jaśkiewicz zastępstwo doraźne
3 2 MS(1) - pkm., 4 Stanisław Jaśkiewicz zastępstwo doraźne
4 3 HMs(2) - ekspl.sam., 4a Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
5 3 HMs(2) - ekspl.sam., 4 Stanisław Jaśkiewicz zastępstwo doraźne
6 3 HMs(2) - pr.sam., 4a Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
7 3 HMs - godz.wych, 16 Barbara Klóskowska zastępstwo doraźne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 BO-3 Włodzimierz Dabergut  
       
Maciej Kweiser / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TEM - Uczniowie przychodzą później    
2 3 TEM - Uczniowie przychodzą później    
3 1 CE - religia, 26 Danuta Kasztelan za 8 lekcję 28.05.15
4 1 TBM - religia, 26 Zyta Jaśniak za 1 lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 K2 Katarzyna Hejnar-Glumińska  
       
Edyta Pokorska / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TE(1) - j.niemiecki, 15 Beata Nowacka  
2 1 TGG(2) - j.niemiecki, 15 Beata Nowacka  
       
Paweł Turek / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 HMs(2) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 28.05.15
       
Beata Witiuk / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 TE(2) - M2.J2, 21 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 H2 Katarzyna Kasperczak-Knop  
       
Łukasz Włodarczak / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 TGG(1) - chem.(zakr.r, 03 Paweł Jańczak  
4 2 TGG(1) - podst. gaz., 03 Paweł Jańczak  
5 2 TGG(1) - p.eksp.sieci, 03 Paweł Jańczak  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 HO Tomasz Dąbrowski  
       
Robert Wojciechowski / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 MS(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 22.05.15
       
Maria Zalesińska / 2015-05-29 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 LO - j.polski, 20 Beata Pawlak za 5 lekcję
5 2 h - j.polski, 20 Joanna Federowicz-Woźniak za 27.05.15
6 3 TGa - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 TGa - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 H2 Tomasz Beba  
       
Anna Berlińska / 2015-06-01 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 SŚ - Fizyka, 26 Anna Piechalak UWAGA! na 1 lekcji we wtorek-zastępstwo doraźne
3 1 w - Fizyka, 26 Beata Pawlak za 4 lekcję
4 1 SŚ - godz.wych, 26 Zyta Jaśniak  
5 1 HK - Fizyka, 26 Anna Piechalak zastępstwo dorażne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P0 Joanna Federowicz-Woźniak  
4 HO Natalia Frąszczak  
5 BO-2 Katarzyna Naglik  
       
Krzysztof Klóskowski / 2015-06-01 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 ms - tech. wytw., 4a Stanisław Jaśkiewicz zastępstwo doraźne
2 1 ms - pkm., 5 Dorota Rembalska za 8 lekcję
3 1 ms - Uczniowie zwolnieni do domu    
4 1 ms - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 1 ms - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 ms - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 ms - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Dorota Łączyńska / 2015-06-01 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 LO(1) - j.angielski, 4a Marta Skrzypczak czekający na WF-zajęcia w czytelni; pozostali-do domu
6 2 TBM(2) - j.angielski, 4a Małgorzata Flieger-Pawlicka za 7 lekcję 11.06.15
7 2 FE - j.angielski, 4a Andrzej Wrzesiński za 8 lekcję
8 2 TBM(2) - j.angielski, 4a Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 K1 Barbara Klóskowska  
8 BO-1 Agnieszka Ławniczak  
       
Beata Pawlak / 2015-06-01 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 w - matematyka, 25 Anna Piechalak fizyka-zastępastwo doraźne
       
Edyta Pokorska / 2015-06-01 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 LO(2) - j.niemiecki, 15 Małgorzata Flieger-Pawlicka zastępstwo doraźne
5 3 MŚ(1) - JOZniem., 15 Beata Nowacka zastępstwo doraźne
6 1 w - godz.wych, 15 Beata Nowacka zastępstwo doraźne
7 3 TB - j.niemiecki, 15 Beata Nowacka zastępstwo doraźne
8 2 TBM(1) - j.niemiecki, 15 Beata Nowacka zastępstwo doraźne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 BO-1 Maciej Sowa  
5 K2 Irmina Jaźwińska  
8 H2 Maria Zalesińska  
       
Maciej Sowa / 2015-06-01 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
9 3 TEM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 28.05.15
10 3 TEM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 28.05.15
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN