Zastępstwa w dniu 2015-02-12 - 2015-03-02
Tomasz Beba / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 TBM(2) - Język angielski, 18 Danuta Kasztelan za 9 lekcję
7 2 MS(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 5.02.15
9 3 HMs(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 5.02.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 BO-1 Beata Nowacka  
8 HO Włodzimierz Dabergut  
       
Anna Berlińska / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 LO - Uczniowie przychodzą później    
8 2 TBM(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 2 TBM(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Karolina Brzozowska / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 TBM - Wiedza o społeczeństwie, 18 Romana Woroch gr.1 za 3 lekcję, gr.2-do domu
       
Małgorzata Flieger-Pawlicka / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TGa(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 TGa(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 TB - Uczniowie przychodzą później    
4 3 TEM(2) - Język niemiecki, w1-G Włodzimierz Dabergut za 1 lekcję 30.03.15
5 4 TE(1) - Zastępstwo   za 2 lekcję (p. A. Woźniak)
7 2 TBM(3) - Język niemiecki, wj-C Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 H2 Zofia Alicja Łukaszewska  
       
Katarzyna Hejnar-Glumińska / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 TE(1) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 11.02.15
8 2 MŚW(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 11.02.15
       
Stanisław Jaśkiewicz / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 TBM(2) - Konstrukcje maszyn, 4 Karolina Brzozowska za 2 lekcję
4 1 TBM(2) - Podstawy konstrukcji maszyn, 4 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
5 3 TEM(3) - Technologia mechaniczna, w1-G Włodzimierz Dabergut za 2 lekcję 30.03.15
6 3 TEM(3) - Technologia mechaniczna, w1-G Włodzimierz Dabergut za 3 lekcję 30.03.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 BO-3 Tomasz Dąbrowski  
       
Małgorzata Jaśniak / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TE(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 TE(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 TE(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 2 w(2) - Język angielski, 12 Jadwiga Cugier zajęcia w czytelni
5 2 TGG - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 LO(2) - Język angielski, 12 Jadwiga Cugier zajęcia w czytelni
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 H1 Edyta Pokorska  
4 K1 Anna Skiba  
       
Irmina Jaźwińska / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 f - Uczniowie zwolnieni do domu   etyka odwołana; lekcja odbyła się 9.02.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
8 BO-1 Michał Kuś  
       
Jacek Kasprzak / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 HMs(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 HMs(1) - Uczniowie przychodzą później    
       
Barbara Klóskowska / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TE(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 TE(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 TE(2) - Pracownia ekonomiczna, 16 Anna Woźniak złączenie grup
4 4 TE(2) - Pracownia ekonomiczna, 16 Anna Woźniak złączenie grup
5 3 TEM(1) - 331403.M4.J2, 16 Anna Woźniak złączenie grup
6 3 TEM(1) - 331403.M4.J2, 16 Anna Woźniak złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 P0 Maciej Kweiser  
3 H1 Tomasz Frąszczak  
5 BO-2 Karol Dudkowski  
       
Piotr Konieczny / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 TB - Organizacja robót budowlanych, 1 Teodor Kubacki za 5 lekcję
5 4 TB - Uczniowie przychodzą później    
6 3 TB - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 TB - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 TB - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 T Andrzej Wrzesiński  
7 T Józef Jankowski  
8 T Andrzej Wrzesiński  
       
Teodor Kubacki / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 TBM(1) - Zastępstwo   geografia za 9 lekcję
7 2 MŚW(1) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 11.02.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 BO-3 Beata Pawlak  
       
Dorota Rembalska / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 4 TB - Uczniowie przychodzą później    
5 2 MŚW - Język polski, 5 Andrzej Wrzesiński za 5 lekcję 13.02.15
6 2 MŚW - Język polski, 5 Andrzej Wrzesiński za 7 lekcję 13.02.15
7 4 TGa - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 K0 Natalia Frąszczak  
6 K0 Katarzyna Hejnar-Glumińska  
       
Anna Ruszkiewicz / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 HMs - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 1 Marcin Janecki za 8.01.15
6 2 LO(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Beata Witiuk / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TE(1) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 9.02.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 H2 Agnieszka Ławniczak  
       
Dorota Wojciechowska / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 TGG(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 2 TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 BO-1 Dorota Łączyńska  
6 BO-2 Maria Zalesińska  
       
Anna Woźniak / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TE(1) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 5.02.15
       
Lidia Wyrzykiewicz / 2015-02-12 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 TGG(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
4 2 TGG(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 3 TGe(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 TGe(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 TGe(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 TGe(1) - Fotogrametria, wk-A Zofia Alicja Łukaszewska cała klasa za 3.02.15
9 4 TGe(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 4 TGe(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P0 Łukasz Włodarczak  
       
Tomasz Beba / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 TGe - Język angielski ukierunkowany zawodowo, 28 Justyna Ozga za 6 lekcję
4 2 MS(2) - Język angielski ukierunkowany zawodowo, 18 Józef Jankowski za 8 lekcję 12.02.15
5 3 TGe - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 21.01.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 K1 Anna Woźniak  
       
Anna Berlińska / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 CE - Fizyka, 26 Bogumił Pietrzyński gr.1 za 2 lekcję;gr.2-zajęcia w czytelni
5 1 TBM - Zastępstwo   religia za 1 lekcję 3.03.15 (ks. M. Kweiser)
6 4 TB - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 TE - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 TBM(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 K2 Beata Pawlak  
4 BO-2 Maciej Sowa  
6 K2 Robert Wojciechowski  
       
Tomasz Frąszczak / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 TGG(1) - Podstawy budownictwa i sieci komunalnych, 14 Paweł Jańczak za 30.01.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 P0 Beata Nowacka  
       
Katarzyna Hejnar-Glumińska / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 SŚ(2) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 10.02.15
       
Stanisław Jaśkiewicz / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 SŚ(2) - Podstawy konstrukcji maszyn, 4 Katarzyna Hejnar-Glumińska za 2 lekcję 6.03.15
6 1 SŚ(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 SŚ(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Małgorzata Jaśniak / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TE(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 TGG(1) - Język angielski, 12 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
3 4 TE(1) - język angielski zawodowy, 12 Walentyna Zep za 2 lekcję
4 2 TGG - Język angielski, 12 Anna Piechalak za 1 lekcję
5 1 TE(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 TE - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 CK(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 H1 Edyta Pokorska  
3 H1 Justyna Ozga  
5 H1 Katarzyna Marciniak-Helińska  
       
Zyta Jaśniak / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 LO - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 LO - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 HMs - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Piotr Konieczny / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 TB - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 TB - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 TB - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 K0 Zyta Jaśniak  
5 BO-2 Józef Jankowski  
6 H2 Dawid Olejniczak  
       
Maciej Kweiser / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TEM - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 5.02.15
5 4 TGa - Zastępstwo   sieci za 30.01.15 (p. P. Jańczak)
       
Dorota Łączyńska / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 TEM(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 5.02.15
       
Justyna Ozga / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 TGe - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 11.02.15
8 4 TGe - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 9.02.15
9 4 TGe - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 9.02.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 H1 Barbara Kaźmierczak-Misiorna  
       
Bogumił Pietrzyński / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 CE(1) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 11.02.15
       
Dorota Rembalska / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 4 TB - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 4 TB - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Beata Witiuk / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TE - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 11.02.15
       
Dorota Wojciechowska / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 CK(1) - Wychowanie fizyczne, 05 Marta Skrzypczak zajęcia w czytelni
6 1 LO - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 BO-3 Tomasz Dąbrowski  
       
Andrzej Wrzesiński / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 MŚW - Wiedza o społeczeństwie, 24 Dawid Olejniczak za ostatnią lekcję
7 2 MŚW - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 12.02.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 BO-1 Sławomir Górny  
       
Lidia Wyrzykiewicz / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TGe(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 TGe(2) - Uczniowie przychodzą później    
       
Maria Zalesińska / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 w - Język polski, 20 Jadwiga Cugier zajęcia w czytelni
3 1 LO - Język polski, 20 Beata Pawlak za 5 lekcję
4 1 LO - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 4 TGe - Zastępstwo   historia za 6 lekcję (p. A. Wrzesiński)
6 3 TGa - Język polski, 20 Łukasz Włodarczak za 8.01.15
7 3 TGa - Język polski, 20 Łukasz Włodarczak za 14.01.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 H2 Marek Saleniuk  
       
Walentyna Zep / 2015-02-13 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 TE - Podstawy przedsiębiorczości, 1 Dorota Łączyńska gr.2 za 3 lekcję; gr.1-odwołane
       
Tomasz Dąbrowski / 2015-03-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 w(1) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 9.02.15
       
Anna Piechalak / 2015-03-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 TBM - Uczniowie zwolnieni do domu   lekcja odbyła się 11.02.15
       
Robert Wojciechowski / 2015-03-02 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TBM(3) - Uczniowie przychodzą później   lekcja odbyła się 11.02.15
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN